Sashimi

SASHIMI
Escolar (White Tuna)
$11.49
1/2 Order.
Escolar (White Tuna)
$20.49
Full Order.
Hamachi (Yellowtail)
$11.49
1/2 Order.
Hamachi (Yellowtail)
$20.49
Full Order.
Maguro (Tuna)
$11.49
1/2 Order.
Maguro (Tuna)
$20.49
Full Order.
Mixed Sashimi
$11.49
1/2 Order.
Mixed Sashimi
$20.49
Full Order.
Sake (Salmon)
$11.49
1/2 Order.
Sake (Salmon)
$20.49
Full Order.
Tako (Octopus)
$11.49
1/2 Order.
Tako (Octopus)
$20.49
Full Order.