Sashimi

SASHIMI
Escolar (White Tuna)
$10.99
1/2 Order.
Escolar (White Tuna)
$19.99
Full Order.
Hamachi (Yellowtail)
$10.99
1/2 Order.
Hamachi (Yellowtail)
$19.99
Full Order.
Maguro (Tuna)
$10.99
1/2 Order.
Maguro (Tuna)
$19.99
Full Order.
Mixed Sashimi
$10.99
1/2 Order.
Mixed Sashimi
$19.99
Full Order.
Sake (Salmon)
$10.99
1/2 Order.
Sake (Salmon)
$19.99
Full Order.
Suzuki Sashimi (White fish)
$9.49
1/2 Order.
Suzuki Sashimi (White fish)
$16.49
Full Order.
Tako (Octopus)
$10.99
1/2 Order.
Tako (Octopus)
$19.49
Full Order.