Sashimi

SASHIMI
Escolar (White Tuna)
$10.99
1/2 Order.
Escolar (White Tuna)
$19.79
Full Order.
Hamachi (Yellowtail)
$10.89
1/2 Order.
Hamachi (Yellowtail)
$19.79
Full Order.
Maguro (Tuna)
$10.99
1/2 Order.
Maguro (Tuna)
$19.79
Full Order.
Mixed
$13.69
1/2 Order.
Mixed
$23.09
Full Order.
Sake (Salmon)
$10.99
1/2 Order.
Sake (Salmon)
$18.69
Full Order.
Tai (White fish)
$8.99
1/2 Order.
Tai (White fish)
$15.99
Full Order.
Tako (Octopus)
$11.59
1/2 Order.
Tako (Octopus)
$19.09
Full Order.